Daarlerveen – Een gevaarlijke situatie op de Kruising van de Brugstraat en de Nonkeswijk in Daarlerveen door een waterlekkage. Het leidingwater wat door de grond omhoog komt door een lekkage bevriest op de straat. Vitens is gekomen en heeft pylonen neergezet en zout gestrooid over het ijs. Vitens zal het lekkage gaan verhelpen zodra de vorst periode voorbij is. De grond is momenteel te hard om in te werken.