Privacy Verklaring

29 april 2018

Wie zijn wij?
EMG Fotografie vriezenveen staat als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 63790939.

Uw gegevens?
Voor onze administratie en afwerking van uw opdrachten zijn wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

  • Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
  • Kvk nummer en bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u op de hoogte te houden van de opdracht en u de facturen en offertes te kunnen sturen.

Met de door u verstreken gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Gevoelige informatie
Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Op de bovenstaande regel is echter een uitzondering van toepassing. Indien de fotograaf door verhindering niet aanwezig kan zijn, kan de opdracht worden uitbesteed aan een andere fotograaf. Deze krijgt dan de beschikking over enkele gegevens. Denk hierbij aan:

  • Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
  • Locaties van de opdracht

Opslag, bescherming en duur
Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na dit termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer u geen samenwerking meer heeft met EMG Fotografie.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven, ook tijdens de wettelijke verplichte termijnen.

De beelden (foto en video) worden altijd opgeslagen in het archief. Wanneer  EMG Fotografie voor u beelden maakt zullen wij deze altijd archiveren. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk bekend maken.  De beelden worden voor u opgeslagen, wij zullen er geen gebruik van maken zonder schriftelijke toestemming.

Wanneer dit toch gebeurd kunt u contact opnemen met EMG Fotografie met een verzoek om dit te verwijderen.

Als u de website bezoekt worden er enkele gegevens van u opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers aantallen te kunnen volgen. De gegevens zijn o.a. het land waar u woont, uw browser en de bezoekduur aan de website. Deze gegevens zijn afgeschermd en zijn echter enkel beschikbaar voor de directie van EMG Fotografie.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
De directie, noch  EMG Fotografie, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming
Indien u gebruik maakt van het contactforumuier of de diensten van EMG Fotografie gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens, voor de genoemde doeleinden.

Wanneer wij voor u foto- en videobeelden  maken geeft u toestemming om deze beelden te gebruiken voor promotie doeleinden. Deze foto en video beelden kunnen dan worden getoond op sociale media, website of in de portfolio van EMG Fotografie. Echter zullen wij u dit altijd vooraf melden.

Wanneer u het gebruik van de foto en videobeelden niet wil toestaan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven of contact op te nemen met EMG Fotografie via het contactformulier.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Echter zullen foto- en videobeelden wel kunnen worden getoond, maar misbruik zal worden aangepakt. De beeldrechten van de foto's zullen altijd behouden blijven bij de fotograaf. Beelden mogen daarom ook niet ter inzage worden opgevraagd om vervolgens te worden gedeeld met derden.

Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij EMG Fotografie zullen wij overgaan tot verbetering aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

  • info@emgfotografie.nl
  • @EMGFotografie
  • EMGFotografie
  • KvK: 63790939
error: De inhoud is beschermd, beelden opvragen? Neem contact op.