Vriezenveen- Provincie Overijssel is gestart met het beveiligd baggeren van het Kanaal Almelo – De Haandrik. Het gaat om een klein aantal locaties van beperkte omvang, voornamelijk rondom bruggen, waar mogelijk nog springlading of munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zit. De werkzaamheden zijn in de loop van februari 2016 afgerond. Dan is de totale opwaardering van het kanaal gereed en is de vaarroute geschikt voor schepen met een laadvermogen van 700 ton. Tijdens de werkzaamheden kan er enige hinder ontstaan, maar dat zal niet vaak voorkomen. Af en toe kan er een brug maximaal een dag afgesloten zijn of kan de brug maximaal 15 minuten geopend zijn voor de baggerschepen. Wanneer de brug een gehele dag zal afgesloten worden zal er vooraf een omleidingsroute aangekondigd worden.


Bron tekst: TC Tubantia